Merksplas kolonie

De omgeving ademt historie

Sinds 2020 organiseren de Hoogstraatse Spurters op het knappe domein van Merksplas kolonie. De omgeving ademt historie uit.

Aan het begin van de 19e eeuw vindt in de Verenigde Nederlanden een grootschalig maatschappelijk experiment plaats. Doel: komaf maken met armoede. De Maatschappij van Weldadigheid koopt vanaf 1818 grote, onontgonnen stukken land op. Daar worden in zeven jaar tijd zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht: vijf in het noorden van Nederland en twee in het zuiden, in wat nu de Belgische Kempen zijn.

Uit het hele land worden grote aantallen mensen en familiies in armoede ernaartoe gestuurd: om aan landbouw te doen, school te lopen en discipline aan te leren. Landlopers, bedelaars en ook weeskinderen worden gedwongen opgenomen.

Aan de basis van dit ambitieuze initiatief ligt enerzijds een groot maatschappelijk probleem (armoede) en anderzijds het geloof in de maakbaarheid van de mens en het landschap. Zowel privémensen als overheden zijn erbij betrokken. De Koloniën krijgen veel internationale belangstelling.

De Koloniën van Weldadigheid leverden een zeer typisch landschap op dat tweehonderd jaar na hun bestaan nog altijd herkenbaar is. Dat is het resultaat van een doelgerichte ontginning door de mens. Ook belangrijke onderdelen van twee eeuwen bebouwing bleven bewaard. Nog altijd vervullen de voormalige Koloniën sociale, justiciële en welzijnsfuncties, en doen mensen er aan land- en bosbouw. Sinds enkele decennia erkennen wij als samenleving meer en meer de waarde van de Koloniën als erfgoed.

De uitgestrekte gebieden met hun eigenzinnige landschap nodigen je uit om er te komen wandelen, fietsen, paardrijden, … Meer info vind je op onderstaande button.

Bezoek Kolonie57

Onze organisatie werd in de loop der jaren steeds groter en moest – na de uitbreiding van de Veiling in Hoogstraten – op zoek naar een nieuw decor. Ook wij erkenden snel de meerwaarde en de schoonheid van Mersplas Kolonie. Sinds de heropwaardering van de gebouwen en de omgeving was de gemeente Merksplas dan ook zeer welwillend om een internationale cyclocross op hun unieke terreinen te organiseren. Samen met Erfgoed en Natuur en Bos werken we samen om te organiseren rekening houdend met het historisch en ecologisch karakter van het ganse gebied. We zijn dan ook fier dat we mee kunnen helpen om deze unieke omgeving mee op de nationale en internationale kaart te kunnen zetten. Start en eindig je bezoek aan Colonie 7, de brasserie waar het kader geeft je het gevoel van ongedwongen sfeer met (h)eerlijk eten in fantastische natuur.

Bezoek Colonie 7